​Total renovering af Gl. Aller Mølle stuehus

  • Beklædning af vægge
  • Lofter
  • Gulve
  • Lysninger og inddækninger
  • Skillerum
  • Inventar
  • Restaurering af gl. trappe
  • Restaurering af gl. døre​