Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra : TømrerMester Brian S. Ørnskov ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og TømrerMester Brian S. Ørnskov ApS.

Generelle oplysninger om virksomheden:

TømrerMester Brian S. Ørnskov ApS udfører alle former for tømrer- og snedkeropgaver, både som total-leverandør og underleverandør.

​Selskabsform: ApS
CVR-nummer: 25720083
Etableringsår: 2001

Adresse:
TømrerMester Brian S. Ørnskov ApS.
Kær Møllevej 28, Aller
6070 Christiansfeld
Telefonnummer: +45 2025 1404
Mail: brian@allerbyg.dk

​Priser
Alle vores priser er i danske kroner

Bestilling
Kan ske på Telefon, Mail eller med Post.
Telefon: tager vi ikke telefonen, så indtal besked så ringer vi tilbage.
Bruger du mail vil vi svare senest indenfor 2 arbejdsdage.
Vi anbefaler at mailen bliver brugt i forbindelse med en forespørgsel, da det vil lette behandling af din forespørgsel væsentligt.

​Betaling
Betaling er netto kontant inden 8 dage hvis ikke andet er aftalt.

​Ved manglende betaling
Ved udsendelse af rykkerskrivelse vil der pr gang blive pålagt kr. 200,00 uanset fakturaens beløb. Udebliver betalingen udover 30 dage vil sagen blive overgivet til fortsat inkassobehandling, med deraf følgende yderligere omkostninger for Dem. Der vil blive opkrævet morarente på 2% pr mdr. efter forfaldsdag​

​Alle priser er excl. Moms.

​Leveringsbetingelser
Leveres for købers regning og risiko og indgår ikke i nogen købsaftale, eller varerne kan afhentes på købers egen risiko og ansvar.
Kender vi ikke dig som kunde, vil vi fremsende varerne på efterkrav på købers regning uanset købets størrelse.

Handebetingelser i øvrigt:
​Er det en bunden opgave efter specifikationer eller ændringer på bestående produkter vil proceduren være som flg..

​1. OVERSLAG fremsendes gerne, men er ikke bindende for sælger

2. TILBUD med udgangspunkt i overslaget udarbejder vi gerne et TILBUD der er gældende i 10 arbejdsdage.

3. ORDREBEKRÆFTELSE er vi enig om tilbudet fremsender vi ordrebekræftelse i 2 eksemplarer underskreven af sælger. Det ene eksemplar returneres med firmastempel og underskreven af den juridiske ansvarlige.

4. FAKTURA fremsendes sammen med leveringen af varen med de i ordrebekræftelsen aftalte betingelser. ER der ikke aftalt andet er betalingen : Nette 8 dage ved betaling til NETBANK.
Fortrydelsesret.

Ved fortrydelse af købet er det efter gælden lov om køb iflg Købeloven alle vare der returneres sker efter købers regning.
Er varen leveret efter købers specifikationer er der ingen returret.

​Reklamation
Gælder købelovens regler om HANDELSKØB der er køb mellem erhvervsdrivende. Ved leverings svigt grundet dokumenteret sygdom eller anden handels force major er der ingen erstatningspligt fra sælger.

Ved køb som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. 

​Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.
Når du ønsker at reklamere over et produkt kan du sende varen retur eller give fysisk fremmøde på vores adresse.

​Tvist
Tvist mellem partnerne forgår efter Dansk lov og retsinstans

​Forbehold : Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.​